De naam Talita

De naam Talita verwijst naar een verhaal uit de Bijbel (Marcus 5:35-43). In dit verhaal wekt Jezus een meisje van 12 jaar uit de dood op, door haar bij de hand te pakken en te zeggen: ‘Talitha Koem!’ Dit betekende: ‘Meisje, sta op!’ Talita is een liefdevolle manier om meisje te zeggen.
We hebben voor deze naam gekozen omdat we geloven dat Jezus vandaag de dag nog steeds mensen roept om op te staan in een nieuw leven. In sommige situaties is er menselijkerwijs geen hoop meer. Door Jezus’ kracht komt er hoop in deze situaties.

We werken met vrouwen die in Roemenië gekscherend ‘meisjes’ worden genoemd omdat ze aan de kant van de weg staan. Ze zijn vaak slachtoffer van geweld, verwaarlozing en misbruik. Juist daarom hebben wij gekozen voor de naam Talita. Omdat wij hen niet willen aanspreken op een neerbuigende manier, maar juist met hen omgaan zoals Jezus dat zou doen en zoals Hij omging met het twaalfjarige meisje uit het bijbelverhaal.

Vol liefde.