In nederland

De stichting Talita in Nederland heeft tot doel het werven en stroomlijnen van sponsoring. Daarnaast het vertegenwoordigen van het werk van de Roemeense asociatia Talita in Nederland en en het meedenken en adviseren over het te voeren beleid.

Het bestuur wordt gevormd door:
R. Bos, voorzitter
L. Sijtsma-Tjeerdsma, secretaris
C. de Bruijn, penningmeester

E-mail: stichtingtalita@gmail.com 

KvK-nummer: 68138997

RISN / Fiscaalnummer: 8573.17.738