Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is moderne slavernij, waarbij mensenhandelaren winst maken door het controleren en exploiteren van anderen.

De officiële Europese definitie van mensenhandel is als volgt:

'Het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van personen, met inbegrip van de uitwisseling of overdracht van de controle over deze personen door middel van bedreiging met of gebruik van geweld of andere vormen van dwang, ontvoering, fraude, misleiding, van het misbruik van macht of van een kwetsbare positie of het verstrekken of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon die controle te verkrijgen over een andere persoon, ten behoeve van de exploitatie' (artikel 1 lid 1 van de Richtlijn 2011/36/EU).