Het bestuur

Het bestuur in Nederland wordt gevormd door:

Rolf Bos, voorzitter
Linda Sijtsma-Tjeerdsma, secretaris
Christiaan de Bruijn, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.